IVF DESTEK - Hücre Tedavi Paketi

KADIN INFERTİLİTESİ ERKEN YUMURTALIK YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİNDE ÖNLEM ŞART

Over rezervi; bir kadının yumurtalıklarında bulunan yumurtaların sayı, durum ve kalitesini ifade eder. Kadının hamile kalma şansının göstergesidir.Türkiye’de özellikle son yıllarda kadınlarda artan bir şekilde erken yumurta yetmezliği görülmektedir. 40 yaş kadınlarında görülebileceği gibi daha genç kadınlarda da yumurta yetmezliği görülmektedir. POF; erken yumurtalık yetmezliği (prematür over yetmezliği),  kadınlarda büyük üzüntülere neden olmaktadır.  Son zamanlarda medikal alanda elde edilen başarılardan biri de, yumurtalıklarda mevcut olan ‘‘dormant’’  kök hücrelerinin varlığının tespit edilmesidir. Bu mevcut hücrelerin aktif edilmesi ile yumurtalık ( over) rezervinin kısıtlı olmayabileceğini göstermektedir. Bu nedenle over yetmezliği nedeniyle infertilite şikayeti olan ve çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için uygun bir tedavidir.

Olgunlaşmış yumurta sayısı ve kalitesini artırmak için uygulanan biyolojik tedavi yöntemleri hakkında daha detaylı bilgi almak üzere bizimle iletişime geçebilirisiniz.

ÜROLOJİ

Üroloji alanında deney hayvanlarında yapılan öncül kök hücre çalışmaları, insan uygulamaları konusunda umutları arttırmıştır.

Böbrek yetmezliğinde diyalize alternatif olması beklenen kök hücre çalışmaları devam etmektedir. Erkek kısırlığında, sertleşme bozukluğu ve penis eğriliğinde kök hücre uygulamalarının hızla ivme kazanması beklenmektedir.    

İdrar kaçırma bozuklukları olan hastalarda yapılan uygulamalarda başarılı sonuçlar elde edilmiştir.